Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel)

Kupující:

Jméno a příjmení …………………………………

Adresa …………………………………

…………………………………

Telefon a e­mail …………………………………Prodávající:

Cheese Mafia  s.r.o, se sídlem Zámecké náměstí 1250, 738 01 Frýdek - Místek

identifikační číslo: 02030462, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 82186/KSOS Krajský soud v Ostravě.

Vážení,

dne …………………….… jsem prostřednictvím vašeho e­shopu www.eshop.cheesemafia.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu: číslo daňového dokladu (faktury) ………………………, na základě které jsem převzal dne ………………zboží:

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Rozsah odstoupení (zvolte jednu z možností, nehodící se škrtněte):

  1. a) Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu a vracím vše, co je uvedeno na faktuře.
  2. b) Od smlouvy odstupuji v částečném rozsahu, tj. pouze co do níže uvedeného zboží:

Prohlašuji, že výše uvedené zboží není zbožím uvedeným v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy jsem oprávněn co do uvedeného zboží od kupní smlouvy odstoupit a nenastala skutečnost, která by mé právo odstoupení od smlouvy vyloučila nebo omezila.

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ………………,- Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. ……………………………………………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.V ……………………, dne …………
Datum ...................... Podpis kupujícího..............................................